Booking betingelser og vilkår

I hele dette avsnittet «betingelser og vilkår» vil, EuroTrip Party, ETP, Vi, Oss, Vår referere til Impact Leisure (EuroTrip Party sitt moderselskap). Ordene Du, deg, dere, deres vil referere til personen som gjør bookingen og gruppen refererer til deg og personene du reiser med. Vi antyder da at du er hovedkontaktpersonen og all korrespondanse vil forgå mellom deg og oss.

 

BOOKING

Når dere gjør er booking med oss, må du sende oss detaljer om deres gruppe, datoer og aktiviteter og betale depositum. Din kontrakt med ETP blir ikke laget før vi har sendt deg en bekreftelses mail eller kvittering på betalt depositum. Når dere har booket med oss, så går vi utfra at dere har godtatt og er enige i disse betingelsene og vilkårene. Du som booker med oss, er ansvarlig for å forklare dette til alle i deres reisegruppe slik at vi er informert om våre betingelser og vilkår.

 

DEPOSITUM

Et depositum på 25 % av total kostnad av bookingen eller 100% dersom total booking er under 300 Euro er påkrevd, det minste av de to. Reservasjoner kan ikke bekreftes før vi har fått en godkjent kvittering på depositumet. Hvis depositumet ikke er betalt i tide kan vi ikke garantere tilgjengeligheten på deres booking. For noen pakker, må dere kanskje gi ut kredittkort opplysninger for sikkerhetsskyld med tanke på avbestilling/kansellering av hotell. For å gjøre dette vil vi sende deg en PayPal Link. Når vi sender en bekreftelse til deg har vi enten mottatt full betaling eller depositum. Når bookingen er bekreftet, så tar vi et gebyr for kansellering som er 25 % per person som kansellerer. Betaling kan kun bli gjort av deg som har booket med oss, eller en i gruppen som er «gruppe leder». Betaling av hver og enkelt person til oss er ikke akseptert.

Depositumet du har betalt forsikrer deres booking, og garanterer priser og at de har ledig tid til aktivitetene (Unntak : Force majeure).

 

FULLFØR BETALING

Resterende beløp som ikke er betalt skal betales i kontanter dagen dere ankommer deres destinasjon, og skal betales til deres guide. Dette skal betales i Euro, men hvis dere vil betale i lokal valuta så kan vi imøtekomme dette også.

Depositumet eller det totale beløpet kan bli betalt via bank overføring eller PayPal. En tilleggsavgift på 3,5 % skal legges til på alle beløp utenom depositum. For å overføre penger i forkant av ankomst, vennligst ring oss på 0036 1 346 0187. Dette må betales innen 7 dager før ankomst.

 

PRISER

Vi vil gi dere en pris når dere booker via oss og så fort depositumet har kommet inn til oss og du har fått en bekreftelse på dette så garanterer vi prisene og at aktiviteten er bekreftet bestilt, med mindre det er skikkelig valutakurs endringer. Vi har rett til å endre prisene både opp og ned før bestilling er bekreftet (Depositum betalt ).

 

FORANDRINGER GJORT AV DEG / DERE

Forandringer er gratis frem til bekreftelse av betaling av depositum. Vennligst noter: etter endringene til deres booking, vil deres pris bli oppdatert med dagens priser på vår nettside den dagen dere gjør endringer. Hvis dere har mottatt kvittering og dere vil gjøre endringer, så gjør vi alt vi kan for å hjelpe dere, forutsatt at vi mottar dette skriftlig fra personen som har booket med oss minimum 45dager før opprinnelig ankomst. Vennligst bemerk at hvis det er endringer i personer som reiser, så vil prisene bli oppdatert på gruppens størrelse. Vennligst også bemerk: hvis dere ønsker å endre aktiviteter, så vil deres total pris bli oppdatert basert på daværende priser på vår nettside på dagen dere får bekreftet endringene.

 

KANSELLERING GJORT AV DEG/DERE

Dere kan kansellere deres booking når som helst. Skriftlig beskjed fra personen som har gjort bookingen med oss må mottas av oss. Siden vi har administrative kostnader vil dere måtte betale gjeldene kanselleringskostnad:

  • Kansellering er gratis inntil bekreftet mottatt depositum/hele beløpet
  • Depositum er ikke refunderbart
  • Kansellering gjort mellom en måned og inntil 15 dager før ankomst – kanselleringsgebyr på 50 % av det totale beløpet vil bli trukket.
  • Kansellering gjort mellom 14 og 8 dager før ankomst – kanselleringsgebyr på 100 % vil bli trukket
  • Ditt kredittkort vil bli belastet hvis dere ikke ankommer eller ikke betaler fullt oppgjør
  • Ditt kredittkort vil også bli belastet hvis dere ikke ankommer eller nekter å betale for en forhåndsbooket aktivitet eller helge pakker under deres opphold
 

ENDRINGER GJORT AV OSS

Vi planlegger deres arrangementer noen ganger flere måneder før dere ankommer, og selv om det er veldig usannsynlig, så må vi noen ganger gjøre endringer i deres booking. Vi forbeholder oss om vår rett til å endre leverandør når som helst, dersom vi finner ut at service eller valuta for pengene ikke er bra nok, eller for hvilken som helst andre grunner. Vi prøver alltid å foreta slike små endringer før dere ankommer, så er det ingen forutsetning at vi må det. Force Majeure: Kompensasjon vil ikke bli betalt dersom vi er nødt til å kansellere eller endre dere reise aktiviteter for grunner som Krig, trusler om krig, Opprør, industriell tvist, terror aktiviteter, naturlige katastrofer eller atom krise, eller ugunstige vær eller andre omstendigheter relatert til Force Majeure.

 

URETTFERDIG OPPFØRSEL

Våre aktivitets leverandører har rett til å nekte dere å gjennomføre aktiviteten dersom noen er påvirket av alkohol / dop eller på noen som helst måte ikke kan gjennomføre aktiviteten eller oppfører seg ufint – det vil ikke bli refundert penger i slike tilfeller. ETP guide har rett til å nekte dere til å komme inn i transporten som er inkludert på en aktivitet hvis en person er for full eller oppfører seg ufint. Det vil ikke bli refundert penger i slike tilfeller

Våre overnattingsleverandører har rett til å kaste dere ut av deres rom (pakke og få dere til å forlate område) dersom dere oppfører dere ufint, ødeleggelse av eiendommen, trakassering av ansatte eller andre gjester – det vil ikke bli refundert penger i slike tilfeller. Våre overnattingsleverandører har også rett til å kontakte lokale myndigheter i disse tilfellene. Vi er ikke ansvarlig for å finne dere et nytt sted å bo.

Seksuelt, verbalt eller fysisk trakassering av våre lokale guider vil ikke bli tolerert. ETP guider har rett til å forlate en gruppe når som helst hvis de føler seg truet eller trakassert – det vil ikke bli refundert penger i slike tilfeller.

 

ANSVAR

Vi aksepterer ansvar for oppførsel og uttalelser av våre guider og leverandører UNNTATT når det ender opp med dødsfall, skader eller sykdom. I alle slike saker må dere først søke kompensasjon fra hotellet eller aktivitetsleverandør. Vårt ansvar i alle saker hvor det skjer skader eller lignende er maksimalt kostnaden av aktiviteten. Vi aksepterer ikke noe ansvar for noe skader eller uhell som skjer mens noen av dere er påvirket av alkohol eller noen form for dop. I noen tilfeller må dere signere ansvarsfraskrivelses dokument før dere får utført aktiviteten.

 

PERSONLIGE SKADER SOM IKKE ER FORBUNDET MED DERES BOOKEDE REISEPLANER MED OSS

Hvis du, eller noen andre i gruppen, blir skadet, syk eller dør når dere er i utlandet som ikke er booket gjennom oss, så skal vi gi dere råd/hjelp til å kreve inn penger fra 3-parten så lenge vi får beskjed innen 90 dager fra det skjedde.

EuroTrip Party